VANDRINGSPRISER

ÅRETS BÄSTA BRUKSHUND

Poängberäkning enligt följande: Årets bästa procentuella tävlingsresultat under ett år.

Dessutom utdelas bonuspoäng enligt följande:

AKL Godkänd 1p

AKL Uppflyttad 2p

LKL Godkänd 3p

LKL Uppflyttad 4p

HKL Godkänd 5p

HKL Uppflyttad 6p

ELIT Godkänd 7p

ELIT Certpoäng 8p

ELIT Cert 9p

Championat 10p


EX: Bästa tävlingsresultat under året, 498p i Lkl Spår. (498p av 600 möjliga, 498/600poäng = 83%) Denna tävling resulterade i uppflyttning (4 bonuspoäng) Dessutom har ekipaget ytterligare 2 tävlingar med Godkänt resultat i Hkl (2x5p=10 bonuspoäng) 83+4+10=99 poäng

Resultat skickas till: Anne-Lie Westerlund

ÅRETS BÄSTA LYDNADSHUND

Poängberäkning enligt följande: Årets bästa procentuella tävlingsresultat under ett år.

Dessutom utdelas bonuspoäng enligt följande:

Uppflytt lydnad startklass = 1p

LD startklass = 2p

1:a pris klass 1 = 3p 

LP klass 1 = 4p 

1:a pris klass 2 = 5p 

LP klass 2 = 6p 

1:a pris klass 3 = 7p 

LP klass 3 = 10p 

Lydnadschampionat = 10pEX. Bästa tävlingsresultat under året 183p i Lydnadsklass 1. (183p av 200 möjliga, 183/200poäng = 91,5%). Denna tävling gav ekipaget LPI (2 bonuspoäng). Dessutom ytterligare en tävling med 1:a pris i lydnadsklass 2 (3 bonuspoäng)

91,5+2+3=96,5 poäng

Resultat skickas till: Anne-Lie Westerlund
Resultaten skickas senast 2 veckor före årsmötet.

Gärna med både tävlingsresultat och egen poängberäkning.  

ÅRETS BÄSTA RALLYHUND

Varje år har de medlemmar som startat en eller flera gånger vid officiell tävling i rallylydnad möjlighet att ansöka om vandringspriset.

Poängen beräknas procentuellt utifrån samtliga starter. Alltså totalt antal poäng ekipaget har erhållit på samtliga starter/maxpoäng på samtliga starter ekipaget har gjort under året. Maxpoäng=100poäng.

1. Addera samtliga erhållna poäng.

2. Addera maxpoängen av antalet starter.

3. Dividera summan av erhållna poäng med summan av maxpoäng samtliga starter.

Exempel poängberäkning

Ett ekipage (förare och hund) har startat 6 gånger på officiell tävling. Maxpoäng samtliga starter är 600.

Ekipaget har erhållit följande poäng på starterna.

75p
82p
90p
92p
83p
37p

Totalt: 459poäng

459/600=0,765

Årets resultat för ekipaget är 76,5%

Resultaten skickas till Anna.karlschon@gmail.com senast 31/1. Vandringspriset utdelas vid Älvsby Brukshundklubbs årsmöte.

Ps. Behöver ni hjälp att beräkna ert resultat kan ni kontakta Anna som är kontaktperson för verksamhetsgruppen.


ÅRETS BÄSTA NOSEWORKHUND

Poäng summeras från fem officiella resultat enligt följande:

Godkänt doftprov NW1 = 1p
Godkänt doftprov NW2 = 2p
Godkänt doftprov NW3 = 3p
Start NW1 = 4p
Diplom NW1 = 5p
Start NW2 = 6p
Diplom NW2 = 7p 
Start NW3 = 8p
Diplom NW3 = 9p
Start Elit = 10p
Cert Elit = 11p

Vid lika poäng efter summering tilldelas priset till hunden med den högsta sammanlagda totalpoängen från de fem valda officiella tävlingarna. Doftprov räknas som 50p.

Endast medlemmar med Älvsby BHK som huvudklubb kan få utmärkelsen.

Poängberäkning och bifogade resultat från SKK/SNWKTävling skickas till nos@alvsbybhk.se senast 31/1. Priset delas ut på årsmötet.