STYRELSEN

Inga-Lill Häll

Vice ordförande 

Mail

Birgit Westerlund

Sekreterare 

Mail

Camilla Lindkvist

Kassör 

Mail

Sara Andersson

Ledamot 

Mail

Lillemor Ökvist

Ledamot 

Mail

Natalie Johansson

Ledamot 

Mail

Moa Vikström

Suppleant 

Mail

Anna Gideon

Suppleant 

Mail

Emmy Engström

Suppleant 

Mail

Valberedning

Sammankallande: Lena Johansson

Ledamot: Julia Gudmundsson
Ledamot: Carolina Lundberg 

Revisorer

Ordinarie: Anne-Lie Westerlund 

Ordinarie: Marina Edin

Ersättare: Ingela Johansson
Ersättare: Ann-Kathrine Levin

Styrelsemöten hålls varannan månad förutom i juli. Vid vartannat möte närvarar kontaktpersonerna från våra verksamhetsgrupper.