STYRELSEN

Inga-Lill Häll

Vice ordförande 

Birgit Westerlund

Sekreterare 

Camilla Lindkvist

Kassör 

Sara Andersson

Ledamot 

Lillemor Ökvist

Ledamot 

Ylva Karlström

Ledamot 

Moa Vikström

Suppleant 

Anna Gideon

Suppleant 

Emmy Engström

Suppleant 

Valberedning

Sammankallande: Veronica Ökvist

Ledamot: Julia Gudmundsson
Ledamot: Mikael Lindkvist 

Revisorer

Ordinarie: Anne-Lie Westerlund 

Ordinarie: Marina Edin

Ersättare: Ingela Johansson
Ersättare: Ann-Kathrine Levin

Styrelsemöten hålls varannan månad förutom i juli. Vid vartannat möte närvarar kontaktpersonerna från våra verksamhetsgrupper.