PR & INFO

PR & Informationsgruppen ansvarar för att marknadsföra Älvsby BHKs kurser, aktiviteter och evenemang. Gruppen tillhandahåller aktuell information om klubbens angelägenheter till medlemmar och övriga personer. 

Kontakt: alvsbybhk@gmail.com