BRUKS OCH LYDNAD

Bruks- och lydnadsgruppen (BoL) ansvarar för aktiviteter inom bruksprov och lydnad.

Kontakt: Niklas Westerlund