AKTIVITETSGRUPPEN

Aktivitetsgruppen anordnar aktiviteter för klubbens medlemmar.

Gruppen är vilande för tillfället.