servetter-sparkling-50-ar

Älvsby brukshundklubb fyller 50 år 2019 och därför har en Jubileumsgrupp bildats för att planera klubbens firande av detta. 

Alla som vill och kan hjälpa till är välkomna att vara med i denna grupp.  Gruppen har möte efter medlemsmötet den 28/5-19  där  planering av aktiviteter kommer att ligga på agendan. Den grundtanke som finns är att det sker ungefär enligt det upplägg klubben hade 2018 dock med ett tillägg av en inofficiell utställning. 

För att allt ska kunna gå i lås behöver vi vara många som kan hjälpa till 

Kontaktpersoner:

Lillemor Ökvist - 0706817408 - lillan79@hotmail.com

 

VÄLKOMNA!!