Rasutvecklingsgruppen har ansvar för och anordnar mentalbeskrivningar på klubbens bana samt officiella utställningar för brukshundsraser. Gruppen är för närvarande vakant. Är du intresserad av hundars mentalitet och exteriör? hör gärna av dej till oss om du skulle vara intresserad av att ingå i gruppen eller bara vill veta mer.