MEDLEMSKAP & AVGIFTER

 

Bli medlem

I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna. 

Ordinarie medlem: 510:-

Familjemedlem: 105:-

Lokalmedlem: 155:-

Utlandsmedlem: 580:-

Medlemsavgiften för familje-, lokal- och utlandmedlemskap betalas in till bgnr: 326-8646

Märk betalningen med namn och form av medlemskap.

 

Medlemsformer

 

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (400kr) och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar, då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i (den lokala avgiften kan skilja från klubb till klubb).

 

Teckna dig för ordinarie medlemskap här!

 

Familjemedlemskap  

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

 

Teckna dig för familjemedlemskap här!

 

Lokalmedlemskap  

Lokalmedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att du är ordinarie medlem i en annan brukshundklubb. Glöm inte att uppge ditt medlemsnummer när du ansöker. 

 

Teckna dig för lokalmedlemskap här!

 

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Älvsby Brukshundklubb som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. Du får båda tidningarna brukshunden och hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Läs mer på www.shu.se

 

Teckna dig för ungdomsmedlemskap här!

 

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift (510kr) och lokal avgift (155kr). Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

 

Teckna dig för utlandsmedlemskap här!